Wednesday, October 20, 2010

Młodzi Socjaliści :: Lewica. Demokracja. Socjalizm.

22 września to Europejski Dzień Bez Samochodu, który wieńczy Tydzień Zrównoważonego Transportu. Obchodzony od 2002 roku, ma promować środki transportu alternatywne wobec prywatnych samochodów i kształtować postawy przyjazne środowisku

Uważamy, że Europejski Dzień Bez Samochodu to słuszna inicjatywa. Aktywnie włączamy się w jego obchody, poprzez akcje informacyjne w Gdańsku i Olsztynie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że aby efektem nie było jednorazowe zmniejszenie się korków i emitowanych spalin, podejmowane działania też nie mogą być jednorazowe. Dlatego postulujemy trwałe, aktywne działania na rzecz usprawnienia komunikacji publicznej i poprawiania sytuacji rowerzystów. Aby powstała realna alternatywa dla używania prywatnych samochodów, potrzebne są regularne działania, których celem musi być stworzenie powszechnie dostępnej, bezpłatnej sieci komunikacji publicznej.

Młodzi Socjaliści :: Lewica. Demokracja. Socjalizm>.

No comments:

Post a Comment