Sunday, March 13, 2011

Lanseringsfest Planka Oslo

22-Jan-2011. Denne lørdagen lanseres et nytt politisk prosjekt med brask og bram. I mangel av konkrete miljøtiltak her på hjemmebane, ønsker Planka Oslo å rette fokus mot kollektivtransportens fremtidsrettede potensiale. Men for å utnytte dette potensialet trengs strukturelle endringer. Planka Oslo er derfor etablert for å jobbe for en avgiftsfri, skattefinansiert kollektivtransport. Gjennom medlemskap i P-kassa slipper man alle fremtidige bekymringer for billettkontroller, samtidig som man viser sin motstand mot dagens manglende satsing på kollektivtransporten.