Saturday, December 14, 2013

PETICIJA ZA UKIDANJE BUSPLUSA


PETICIJA ZA UKIDANJE BUSPLUSA:

PETICIJA ZA:

  • MOMENTALAN RASKID UGOVORA SA FIRMOM APEX
  • POVRATAK SISTEMA ELEKTRONSKIH KARATA U OKVIR JAVNOG PREDUZEĆA
  • UVODJENJE NOVOG TARIFNOG SISTEMA (smanjenje cene karata)
  • TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE JAVNIM PREVOZOM (sve informacije dostupne 24/7)