Sunday, February 10, 2013

Demonstration i Stockholm på Nolltaxedagen! : Nolltaxedagen

Demonstration i Stockholm på Nolltaxedagen! : Nolltaxedagen: "På nolltaxedagen den 2:a mars samlas vi för att avgiftsbefria kollektivtrafiken. Vi har alla olika argument, olika metoder för påverkan men delar övertygelsen att nolltaxa löser problemen vi ser i dagens samhälle. De goda exemplen är många:"

'via Blog this'